Theorie

car2

Theorie

Voordat je een praktijkexamen mag afleggen, moet je een theoriecertificaat behalen.
Dit kan bij elk Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen ofwel het CBR.
Theorie-examens kun je alleen via de rijschool en de online reservering betalen.


Wat houdt het in?

Het theorie-examen is een verplicht onderdeel van je rij opleiding.
Voordat je het praktijkexamen of tussentijdse toets mag doen moet je eerst het theoriecertificaat behalen.
Het theorie examen auto bestaat uit 65 vragen, verdeeld over 2 onderwerpen:
* Gevaarherkenning. (25 vragen, minimaal 13 goed beantwoorden).
* Verkeersregels en Verkeersinzicht. (40 vragen, minimaal 30 goed beantwoorden)

Gevaarherkenning

De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen:
* remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen)
* gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze)
* of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid)

Wanneer geslaagd?

Je moet vierenveertig vragen goed beantwoorden.
Het theorie-examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, open vragen en gedragskeuze vragen (bij gevaarherkenning).
De vragen worden gesteld bij beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren.
Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.
Je slaagt voor het theorie-examen als:
* je 13 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning
* je 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht

Wat kost het?

De kosten van een theorie-examen zijn voor 2021
* Nederlands = € 37,00
* Engels = € 42,50

Wat moet je meenemen?

Bij deelname aan het theorie-examen personenauto moet je de volgende documenten overhandigen:
* Één wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs
* Één examenoproep formulier

LET OP!

Bij het ontbreken van de vereiste documenten of niet tijdig verschijnen op het examencentrum, kun je niet deelnemen aan het theorie-examen en volgt géén restitutie van het examengeld.

Een THEORIEPAKKET (bestaande uit twee boeken) kost bij ons maar
€54,95!